SKS Alles Kids biedt meer dan opvang alleen!

Wij heten u welkom op onze site! Wij zijn al ruim 20 jaar actief met buitenschoolse opvang in Spijkenisse, Nootdorp, Den Haag, Barendrecht en Poortugaal! Maar onze kinderdagverblijven en peuterdagopvanglocaties (voorheen peuterspeelzalen) bestaan zelfs al 40 jaar! Elke locatie heeft zijn eigen charme en uitstraling, maar de manier waarop wij de opvang organiseren en hoe onze medewerkers omgaan met uw kind is bij alle locaties hetzelfde: kwaliteit en plezier staan voorop en wij hebben de liefste, leukste en actiefste medewerkers die met een gedegen opleiding en met veel passie aan de slag gaan om de ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen ten goede te komen.

Onze kracht: meer dan opvang alleen bieden!
Wij staan vooral bekend om het werken aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Meer dan opvang uit zich in bijvoorbeeld:

1. Voor kinderen van 0-4 jaar Voor- en Vroegschoolse Eductie (VVE) bieden, hierin staat taalontwikkeling centraal. Wij werken met de programma’s Startblokken of Uk & Puk.
2. Het bieden van veel en verschillende activiteiten, hier onderscheiden wij ons echt in. Niet alleen in hoeveelheid, maar vooral ook in kwaliteit en professionaliteit.
3. Daarnaast waarderen onze ouders dat wij ook hen workshops aanbieden zoals EHBO, hoe om te gaan met pesten, hoe kiest u een basisschool voor uw kind, voeding, omgaan met lastig gedrag etc.
4. Het in eigen dienst hebben van een pedagoog die u kan adviseren over opvoeding en gedrag van uw kind als u hier behoefte aan heeft. Ook bieden wij hiervoor spreekuren aan.
5. Onze unieke Alles Kids Club. Zij organiseren allerlei sportieve, creatieve, culinaire en muzikale activiteiten, trainingen en workshops voor kinderen van 4-12 jaar. Denkt u hierbij ook aan hele bijzondere dingen zoals dyslexietraining, typcursus, faalangsttraining, gitaarles, zwemles onder opvangtijd etc. Deze Alles Kids Club bestaat alleen uit vakkrachten. 
Ook voor de leeftijd van 0-4 jaar bieden wij één en ander, bijvoorbeeld baby massage (u kunt meedoen met uw kind), peutergym en peuteryoga.
6. Ouders laten ons in klanttevredenheidsonderzoeken weten dat zij onze fantastische medewerkers heel erg waarderen, met woorden als 'leukste, liefste, actiefste, professioneelste'.

Onze unieke werkmethoden
Onze visie is de basis voor onze manier van werken, ons pedagogisch beleid, en voor de werkmethoden die wij gebruiken. We werken bijvoorbeeld met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), dat gericht is op het voorkomen en verkleinen van achterstanden in de ontwikkeling van kinderen die de overstap naar de basisschool maken. Met de wat oudere kinderen verdiepen we ons in thema's die hen direct raken. Pesten bijvoorbeeld, of gezond leven. Daarnaast bieden wij activiteiten en workshops die allemaal de ontwikkeling en het welzijn stimuleren

Wat vindt u van ons werk?
Uw kinderen opvangen is òns werk, maar het blijven uw kinderen. Daarom vinden we het belangrijk om te horen hoe u ons werk ervaart. En vooral, wat u denkt dat (nog) beter kan. Daarom bestaat er per locatie een oudercommissie en is er daarnaast een centrale oudercommissie voor de gehele organisatie. Ook op andere manieren stimuleren we de interactie tussen u en onze medewerkers. Wilt u een voorbeeld? Er is een pedagogisch spreekuur en er zijn ouderavonden die een thema behandelen. Natuurlijk zijn er ook nog 'gewone' ouderavonden of 10 minutengesprekjes, waar u wordt bijgepraat over het doen en laten van uw eigen kind(eren). Ook wordt er regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek gehouden én een kindtevredenheidsonderzoek. Met de uitkomsten gaan wij actief aan de slag om onszelf te verbeteren.

Plezier staat voorop
Natuurlijk staat voorop dat de kinderen het bij ons naar hun zin hebben. Of het nu een bezoek aan de kinderboerderij, het maken van een kruidentuintje, een voetbaltoernooi of een survival is, het is belangrijk dat de kinderen plezier hebben in alles wat we samen doen. Aan activiteiten geen gebrek bij SKS Alles Kids. Computeren, film kijken, spelletjes doen, knutselen, buiten spelen in één van onze mooie tuinen of gewoon even lekker niets doen: het kan allemaal. Ook in de zomervakantie kunnen de kinderen deelnemen aan leuke activiteiten. Door kinderen inspraak te geven in wat we doen, zijn zij extra gemotiveerd om actief deel te nemen.

Veiligheid staat centraal
U mag SKS Alles Kids langs elke kwaliteitsmeetlat leggen: we voldoen aan alle regels die aan kinderopvang worden gesteld. Wij zorgen niet alleen voor een fysiek veilige omgeving, maar ook voor een emotioneel veilige omgeving zodat de kinderen zich in alle opzichten veilig voelen bij ons.

Voedingsbeleid
Bij SKS Alles Kids hanteren we een speciaal voedingsbeleid gericht op de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Het welzijn van de kinderen staat bij ons voorop en een onderdeel hiervan is dat zij gezond opgroeien. Gezond eten is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. De kinderen die wij opvangen eten dagelijks samen met ons. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat de voeding die we aanbieden verantwoord en gevarieerd is én dat het is afgestemd op de behoeften van de kinderen.

Gezondheid en variatie
We houden rekening met wat gezond is voor de kinderen. Zo bieden we op de kinderdagverblijven bijvoorbeeld geen smeerworst aan en bieden we de kinderen van de bso geen frisdranken aan. Wel zorgen we ervoor dat er bijvoorbeeld altijd water staat of dat er fruit klaar staat wanneer kinderen nog trek hebben. Maar we vinden ook dat kinderen af en toe iets ‘ongezonds’ verdienen. Naast ons dagelijks aanbod bieden we de kinderen af en toe iets extra's. Zo eten we soms tosti's of bijvoorbeeld wraps. Wij vinden dat minder gezonde voeding (met mate) ook mag.

Contacten met andere organisaties
Ook overleggen we bij SKS Alles Kids regelmatig met andere organisaties die raakvlakken hebben met ons werk. Zoals scholen, opvoed- en consultatiebureaus, maatschappelijk werkers en de gemeentes Spijkenisse en Nootdorp. Een maatschappelijke oriëntatie vindt u ook terug in onze activiteiten voor kinderen die het minder goed hebben. We steunen elk jaar een goed doel, in het verleden hebben we weeshuizen ondersteund, in 2014 zetten wij ons in voor War Child.

Meer weten?
U merkt, er is veel meer te vertellen over kinderopvang dan u wellicht dacht. Misschien is het een goed idee om dat eens te doen in een persoonlijk gesprek op één van onze locaties. Wij nemen graag de tijd om een antwoord kunnen geven op specifieke vragen, die u na het lezen van deze website wellicht heeft. We heten u en uw kind(eren) graag welkom!

Belt u geheel vrijblijvend met onze collega's van Klantrelaties, zij zijn er voor u! Niet alleen voor informatie, maar u kunt ook gratis offertes ontvangen van diverse opvangmogelijkheden: 0181 - 61 35 20 of mail naar klant@sksalleskids.nl.